luni, 18 martie 2013

Informații clasa pregătitoare 2013-2014

Ministerul Educaţiei Naţionale
Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
Şcoala Gimnaziala Lanurile
Str. Înv. Atanasie Topor  nr. 21- 
tel./fax 0239 666081
E-mail: scoalalanurilebraila@yahoo.com

Informaţii utile

Informatii privind inscrierea elevilor in clasa pregatitoare:
a. Resurse materiale: 
Școala Gimnazială Lanurile are o clasă special amenajată pentru clasa pregătitoare. Este creat un climat educaţional plăcut și adecvat tipurilor de lecții, prin dotare cu bănci adaptate înălțimii copiilor, spații de depozitare încăpătoare și frumos colorate, covor și saltele. De asemenea, prin dotarea primită de la MECTS și prin multitudinea de materiale didactice confecționate de către cadrul didactic este disponibil un bogat material didactic util procesului de învățare
b. Resurse umane
În anul școlar 2013-2014, unitatea noastră școlară are prevăzut prin planul de școlarizare aprobat inființarea a o clasă pregătitoare la care va preda un profesor pentru învăţământ primar grad didactic I Brumă Georgiana, cadru didactic titular, foarte bine pregătit profesional, implicat în dezvoltarea personală a copiilor, în activitățile școlare și extrașcolare organizate în școală.
c. Finalitățile clasei pregătitoare: 
Clasa pregătitoare s-a dovedit a fi un avantaj în formarea educațională a micului școlar, contribuind la dezvoltarea liberă și armonioasă a personalității copilului. Învățarea se face prin joc, interdisciplinar, creativ. Copiilor li se dezvoltă capacitatea de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini si conduite noi..
1. Circumscriptia scolara
    Deoarece în localitate este o singură unitate de învăţământ toţii copiii recenzaţi vor putea fi înscrişi la această şcoală.
2. Metodologia privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014:
Metodologie înscriere clasa pregătitoare:
a. Cine se poate înscrie în clasa pregătitoare:
- Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2013, inclusiv.
-  La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
b. Cine se poate înscrie în clasa I:
- Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2013, inclusiv, pot fi înscrişi, la cerere, în clasa I, chiar dacă nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare.
- La solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2013, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.
- Orice altă situaţie va fi rezolvată de către inspectoratele şcolare, în interesul educaţional al elevului şi în conformitate cu cadrul legal.
Aceste prevederi se aplică pentru anul şcolar 2013-2014.

- Metodologia va fi aprobata prin Ordin al Ministrului Educatiei Nationale pana la data de 31.03.2013
3. Calendarul inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2013-2014
- Calendarul inscrierii va fi anuntat pana la data de 31.03.2013

4. Informatii utile pentru parinti:
Ce acte sunt necesare pentru înscriere:
- Cerere-tip de înscriere
- Copii după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
-  Certificatul de naştere al copilului
- Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).
-  Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).
- Informatii pentru parinti ---  edu.ro 
5.  TelVerde:
- 0 800 816 239 
-  Numarul TelVerde va fi disponibil incepand cu data de 01.04.2013, in intervalul orar 8.00 - 16.00.
6.Imagini:

Actualizat:27.03.2013

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu